Seminarium med Jane Mears

Care workers talk about their work

Välkomna till ett seminarium om omsorgsarbete i äldre människors hem i Australien. Jane Mears presenterar resultat från en nyligen genomförd omfattande studie där hon har intervjuat 26 ”care workers” (ungefär vårdbiträden) och 12 enhetschefer/arbetsledare vid en australiensisk non-profit organisation inom hemtjänstområdet. Studien rör frågor som arbetets vardagliga innehåll och personalens arbetstillfredsställelse, glädjeämnen och svårigheter i arbetet. Som kommer att framgå finns det både likheter och skillnader i omsorgsarbetets vardag och villkor i Sverige och Australien.

Jane Mears, som är på besök i Sverige i april har skrivit en hel del intressant inom äldreområdet, bl a boken Women, Work and Care of the Elderly, tillsammans med Elizabeth Watson (1999) och artikeln Survival is not enough – Violence against older women in Australia (2003).

Tid: Torsdagen den 20 april 2006, kl. 15-17

Plats: Socialhögskolan/Institutionen för socialt arbete i Stockholm, Sveavägen 160, rum 814.

Arrangörer: SGS och Institutionen för Socialt Arbete.