Seminarium med Kenneth Asplund, Roine Johansson, K-G Norberg

Belastningar i relationer vid omsorgen om personer med demens

För personer med demenssjukdom är relationen till andra människor av stor betydelse för deras välbefinnande. Inom demensvård utgör vårdarna det viktigaste instrumentet för att skapa denna relation. I detta arbete förekommer olika belastningar som kan hindra en god relation. Detta kan till exempel vara patientens kommunikationssvårigheter och relationen i arbetsgruppen och organisationen. Det är av stor vikt att medvetandegöra dessa belastningar/hinder för att skapa förutsättningar för en så god relation som möjligt. Ytterst syftar detta till välbefinnande hos den demensdrabbade.

Kenneth Asplund, professor i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet
Roine Johansson, professor i sociologi vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitetet
K-G Norbergh, lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Tid: Tisdagen den 25 april 2006, kl. 13.15-15.00

Plats: Fälldinsalen, Humlegården, Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap, Åkroken, Holmgatan 10, Sundsvall

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 24 april till Barbro Dahlbäck, tfn: 060-14 85 09, e-post: barbro.dahlback@miun.se.