Seminarium med Dr Clary Krekula

Kvinna i ålderskodad värld

Clary Krekula disputerade i Uppsala i maj 2006 på avhandlingen ”Kvinna i ålderskodad värld. Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar”. Clary arbetar nu som lektor vid högskolan i Gävle och hennes forskningsintressen är genusinriktad socialgerontologi, identitetsteorier samt ålder som maktstruktur.

I denna föreläsning kommer Clary Krekula att ta upp de delar av sin avhandling som rör kvinnors åldrande och samspelet mellan kön och ålder: Hur beskriver kvinnor äldre än 75 år sina vardagserfarenheter? Vad betyder kroppens fysiska och utseenderelaterade förändringar för deras subjektiva erfarenheter av hög ålder? Hur kan samspelet mellan kön och hög ålder förstås teoretiskt? Vilka maktresurser utgör hög ålder och vad sätter dess gränser?

Tid: Tisdagen den 28 november klockan 18.00.

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm.

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 24 november till Marianne Winqvist, fax: 018–471 11 70, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se