Prisföreläsning av Inger Raune

En bro mellan forskning och praktik

Stora gerontologipriset gick i år till Inger Raune, som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Som chefredaktör för den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum har Inger Raune under mer än ett decennium lett och utvecklat en tidskrift som blivit en oumbärlig informations- och inspirationskälla för såväl praktiker som forskare inom området.

Tid: Måndagen 24 september 2007, kl. 18.00

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm.

Arrangör: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 20 september till Sandra Torres, e-post sandra.torres@isv.liu.se.