Sveriges gerontologidag 2008

Hot och våld i äldres livsmiljöer

Preliminärt program

09.15 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.10 Välkomna!
Barbro Dahlbäck, SGS/IHV 
10.10 – 10.30 Inledning
Barbro Westerholm, professor emerita, riksdagsledamot 
10.35 – 11.15 Våld mot äldre kvinnor och män – omfattning 
Hjelde Eriksson, socionom och leg. psykoterapeut, Umeå 
11.20 – 12.00 Våld inom familjen samt prevention 
Kristin Skjorten, NKVTS, Oslo
12.10 – 12.50 Vårdskandaler
Håkan Jönson, FD, forskarassistent, Norrköping 
12.50 – 14.00 LUNCH
14.00 – 14.40 Våld mot personal på institution samt prevention 
Lisbeth Kristensson, MD, lektor, Sundsvall 
14.45 – 15.25 Fysiska begränsningsåtgärder – etiska aspekter
15.35 – 16.05 Paneldebatt
16.05 – 16.20 Utdelning av Stora Gerontologipriset
Lars Andersson, ordförande för SGS
16.40 Årsmöte för Sveriges Gerontologiska sällskap
Tid:  Torsdagen den 13 mars
Plats:  FÄLLDINSALEN, Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, Åkroken, Holmgatan 11
Anmälan:  Betala konferensavgiften (medlem i SGS 350 kr, övriga 500 kr) till PlusGiro 154 85 98-0 senast den 3 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som skall delta. I priset ingår kaffe under förmiddagen, ej lunch.
Information:  Barbro Dahlbäck, e-post barbro.dahlback@miun.se, tel 060-14 85 90,
Ann-Britt Sand, e-post ann-britt.sand@bsr.oru.se, tel 019-30 32 80.