Seminarium med Barbro Westerholm

Äldrefrågor i EU och Sverige inför ordförandeskapet 2009
(ekonomi, läkemedelsbehandling, nutrition, vård, psykisk hälsa, våld, solidaritet mellan generationerna…)

Stora Gerontologipriset gick i år till Barbro Westerholm som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Barbro Westerholm har under många år och i olika sammanhang engagerat sig i frågor som rör åldrande och äldre. Hon har arbetat aktivt i intresseorganisationer alltifrån ”Att åldras är att växa” till vice ordförandeskapet i den europeiska organisationen AGE (Older People’s Platform) och ordförandeskapet i Sveriges Pensionärsförbund. Idag är hon ordförande i Boendedelegationen.
Tid: Tisdagen den 2 september 2008 klockan 15.00
Plats: äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm
Arrangörer: SGS och KP-stiftelsen

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 29 augusti till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se.