Seminarium med Annika Taghizadeh Larsson

Att åldras med funktionshinder

Vad kan det innebära att åldras med funktionshinder? Vilka möjligheter finns det att ”känna sig ung” för en person i 65-70-årsåldern som använder rullstol och har en eller flera sjukdomsdiagnoser? Hur gestaltar sig livet som nybliven ålderspensionär i dagens Sverige om man under lång tid, kanske hela livet, levt med en eller flera fysiska funktionsnedsättningar? Det är frågor och teman som den här studien belyser. På det sättet riktar den också uppmärksamheten mot betydelser av att befinna sig i en situation som inte riktigt passar in i etablerade kategoriseringar och organisatoriska och forskningsmässiga indelningar – indelningar som baseras på att ”personer med funktionshinder” är människor som ännu inte fyllt 65 medan ”äldre människor” är personer vars eventuella funktionsnedsättningar har uppkommit under livsloppets senare del.

Annika Taghizadeh Larsson från NISAL i Norrköping presenterar sin avhandling ”Att åldras med funktionshinder. Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar”.

Tid: Tisdagen den 3 februari 2009, kl. 18.00

Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Anmälan senast den 2 februari till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se