Sveriges Gerontologidag 2009

Politik för en åldrande befolkning: Valfrihet och begränsningar

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.20 Inledning
Lars Andersson, ordförande för SGS, och Ann-Britt Sand, Örebro universitet
10.20 – 11.00 Genus och åldrande i ett globalt perspektiv
Agneta Stark, Rektor, Högskolan i Dalarna
11.00 – 11.40 Valfrihet och begränsningar i pensionspolitiken
Gunnar Andersson, KPs Jubileumsfond, vVD Folksam
11.40 – 12.00 Utdelning av Stora Gerontologipriset
Lars Andersson och Gunnar Andersson
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.40 Ålderskodning: När föreställningar om ålder blir strategier, praktiker och politiska prioriteringarClary Krekula, lektor, Karlstad universitet
13.40 – 14.20 Politik för äldre och funktionshindrade – skilda ambitioner, skilda konsekvenser
Gun-Britt Trydegård, lektor, Stockholms universitet
14.20 – 14.50 Paus
14.50 – 15.30 Valfrihet för äldre i glesbygd
Christina Hjorth Aronsson, lektor, Örebro universitet
15.30 – 16.10 Trender i äldrepolitiken. Omsorgens refamilisering
Ann-Britt Sand, lektor, Örebro universitet
16.10 – 16.30 Summering av dagen
Lars Andersson och Ann-Britt Sand
17.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SäLLSKAP
Tid: Fredagen den 13 mars
Plats: Örebro universitet, Sal L2, (Långhuset, hörsal 2). Buss 14 från Resecentrum
Anmälan: Betala in konferensavgiften: medlem i SGS 350 kr, övriga 500 kr

till pg 154 85 98-0, org nr 817604-9107, senast den 3 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som ska delta. OBS! inbetalningen gäller som bokning. Ingen särskild bekräftelse eller kallelse utgår. Kaffe och förfriskningar under paus ingår. Lunch finns att köpa.

Frågor rörande betalning:  

Barbro Dahlbäck, e-post: barbro.dahlback@miun.se, tel: 060-14 85 09.

Övriga frågor: Ann-Britt Sand, e-post: Ann-Britt.Sand@oru.se, tel: 019-30 32 80.