Sveriges Gerontologidag

SGS & Föreningen Social Omsorg

Åldrande och funktionsnedsättning

12 april 2013, Stockholm

sgs-dag-2013-program