Stora Gerontologipriset 2013: Prisföreläsning av Lars Andersson

Ojämlikt att vara äldre – ojämlik ålderdom

20 september 2013, Stockholm

gerontologiprisforelasning-lars-andersson-2013