Prisföreläsning

Sven-Bertil Bärnarp

23 september 2014, Stockholm

sven-bertil-barnarp-2014