Årsmöteshandlingar 2020

Obs! Årsmötet den 26 mars kl. 17.00 kommer i år att hållas digitalt, via Zoom (länk direkt till mötesrummet)

Kallelse SGS årsmöte 26 mars 2020

Verksamhetsberättelse 2019 för Sveriges Gerontologiska Sällskap

Årsmötesprotokoll 2020