Seminarium med Susanne Iwarsson

Har det någon betydelse hur man bor på äldre dar?
Hemmiljö och hälsa bland ensamboende äldre i fem europeiska länder

Föredragshållare: Professor och ställföreträdande dekanus Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsa, vård & samhälle.

Tid: Torsdagen 11:e maj 2006, klockan 16.00

Plats: Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.

Lokal: Oasen 3:e våningen

Arrangörer: SGS och Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet i Lund

Efter seminariet: tilltugg och dryck finns till självkostnadspris. V.g. anmäl om du deltar i eftersitsen. Anmälan till Gillis Samuelsson, senast tisdagen 7:e maj. gillis.samuelsson@geron.lu.se