Arkiv maj 2006

Seminarium med Gunhild Hammarström

Subjektivt välbefinnande bland äldre personer i behov av hjälp och stöd i sitt vardagsliv

Gunhild Hammarström, som är verksam vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, kommer att presentera en studie som har sin utgångspunkt i och har inspirerats av tidigare genomförda kvantitativa studier av hur äldre ser på hemtjänsten.

Syftet med undersökningen är att studera om och hur äldre personer i behov av hjälp och stöd ser på sin livssituation. Analysen baseras på kvalitativa intervjuer med 21 ”kognitivt friska” personer i åldrarna 78-93 år i eget boende och som har hjälp av hemtjänsten.

Under seminariet har vi möjlighet att diskutera de fyra teman som identifierades utifrån intervjuerna: välbefinnande, visst välbefinnande – trots allt, visst välbefinnande – än så länge samt avsaknad av välbefinnande. Dessa teman relaterar Gunhild Hammarstöm analytiskt till hur de äldre ser på sina funktionsnedsättningar tillsammans med upplevelsen av att få tillräckligt socialt stöd samt med om de ger uttryck för att ha kontroll över sin livssituation.

Tid: Onsdagen den 10 maj 2006, kl 18.00

Plats: FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, plan 1

Arrangörer: SGS och FoU äldre i Uppsala.

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 8 maj 2006 till Marianne Winqvist, tfn: 018-471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se

Seminarium med Susanne Iwarsson

Har det någon betydelse hur man bor på äldre dar?
Hemmiljö och hälsa bland ensamboende äldre i fem europeiska länder

Föredragshållare: Professor och ställföreträdande dekanus Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsa, vård & samhälle.

Tid: Torsdagen 11:e maj 2006, klockan 16.00

Plats: Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.

Lokal: Oasen 3:e våningen

Arrangörer: SGS och Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet i Lund

Efter seminariet: tilltugg och dryck finns till självkostnadspris. V.g. anmäl om du deltar i eftersitsen. Anmälan till Gillis Samuelsson, senast tisdagen 7:e maj. gillis.samuelsson@geron.lu.se

Föreläsning med Vern Bengtson

Aging: Consequences of Population Aging, Globalization, Family Restructuring

Vern Bengtson, professor i gerontologi och i sociologi vid University of Southern California, är ett av de främsta namnen inom socialgerontologin. Han har publicerat ett dussintal böcker och mer än 200 artiklar inom området. Han har varit ordförande för Gerontological Society of America, och har mottagit flera utmärkelser, som Reuben Hill Award, Robert Kleemeier Award och Ernest Burgess Award. Han har framför allt arbetat med longitudinella studier av generationer, med teori och med familjesociologi.

Föreläsningen ges på engelska.

Tid: Torsdagen den 4 maj 2006, kl. 15-17

Plats: Socialhögskolan/Institutionen för socialt arbete i Stockholm, Sveavägen 160, rum 814.

Arrangörer: SGS och Institutionen för Socialt Arbete.