Seminarium med Gunhild Hammarström

Subjektivt välbefinnande bland äldre personer i behov av hjälp och stöd i sitt vardagsliv

Gunhild Hammarström, som är verksam vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, kommer att presentera en studie som har sin utgångspunkt i och har inspirerats av tidigare genomförda kvantitativa studier av hur äldre ser på hemtjänsten.

Syftet med undersökningen är att studera om och hur äldre personer i behov av hjälp och stöd ser på sin livssituation. Analysen baseras på kvalitativa intervjuer med 21 ”kognitivt friska” personer i åldrarna 78-93 år i eget boende och som har hjälp av hemtjänsten.

Under seminariet har vi möjlighet att diskutera de fyra teman som identifierades utifrån intervjuerna: välbefinnande, visst välbefinnande – trots allt, visst välbefinnande – än så länge samt avsaknad av välbefinnande. Dessa teman relaterar Gunhild Hammarstöm analytiskt till hur de äldre ser på sina funktionsnedsättningar tillsammans med upplevelsen av att få tillräckligt socialt stöd samt med om de ger uttryck för att ha kontroll över sin livssituation.

Tid: Onsdagen den 10 maj 2006, kl 18.00

Plats: FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, plan 1

Arrangörer: SGS och FoU äldre i Uppsala.

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 8 maj 2006 till Marianne Winqvist, tfn: 018-471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se