Filmseminarium: Augustilunch i Rom

SGS arrangerar filmvisning med efterföljande seminarium. Filmen utspelar sig under två dygn, den 14 och 15 augusti. Det är helgdagar i Italien och alla som kan reser ut på landet. Gianni är en medelålders man som lever ensam med sin mor i centrala Rom. Han har svåra finansiella problem. När husets ägare erbjuder honom att halvera hans skulder om Gianni tar hand om hans gamla mamma i några dagar kan Gianni inte tacka nej. Sedan är det förstås svårt att säga nej till att ta hand om husägarens faster också och sedan även läkarens mamma. Snart har Gianni fullt upp med att laga mat, natta och avstyra diverse virriga infall som de gamla damerna får.

Filmen är 75 minuter lång.

Tid: Måndagen den 21 februari 2011, kl. 17:30

Plats: Äldrecentrum, Stockholm, Gävlegatan 16, plan 8

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till filmseminariet finns enklare form av förtäring till självkostnadspris.

Anmälan senast den 18 februari till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.

Prisföreläsning med Merete Mazzarella

Att resa med rabatt
– pensioneringen som existentiell erfarenhet

Merete Mazzarella kommer att tala om och utifrån sin senaste bok ”Att resa med rabatt. Om att bli pensionär”.

Sveriges Gerontologiska Sällskap, en intresseorganisation för frågor om åldrande och äldre, har i år tilldelat Sveriges Stora Gerontologipris till Merete Mazzarella med prismotiveringen:

”Stora Gerontologipriset går i år till professorn och litteraturvetaren Merete Mazzarella som ett erkännande av en utomordentlig vetenskaplig och kulturell insats inom området åldrande och äldre. Merete Mazzarella har under många år bidragit med viktiga böcker och tidningsartiklar om åldrandets existentiella frågor: konsten att bli gammal, etik och beröring i vård och omsorg, ensamhet, förhållandet mellan generationerna. Hon har bl.a. skrivit böckerna Hem från festen 1992 om hennes mors liv och död, När sommaren svänger sig kring sin axel. Om konsten att bli gammal 2000, När vi spelade Afrikas stjärna. En bok om barnbarn 2008, Ingen saknad, ingen sorg 2009, om en dag i Zacharias Topelius liv som gammal man. Hon kommer i vår ut med boken Resa med rabatt. Om att bli pensionär. Hon har föreläst flitigt om åldrande och livsberättelser i Sverige och Finland och skrivit artiklar och krönikor i ämnet.”

Tid: Onsdagen den 29 september 2010 kl. 18:30

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS) och Finlandsinstitutet

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2-4 (vid Birger Jarlsgatan 35), Stockholm.
Närmaste tunnelbanestation är Hötorget (uppgång Tunnelgatan) eller Östermalmstorg (uppgång Birger Jarlsgatan) eller busslinje 43 och 2. Se www.finlandsinstitutet.se för mer information.

Anmälan: Obligatorisk föranmälan, 08-545 212 00 eller info@finlandsinstitutet.se.

Kortfilm: Kl. 18:00 visar Finlandsinstitutet en kortfilm. Efter kortfilmen hålls en paus där förtäring, vin etc. finns att köpa.

Föreläsning: Att fånga ålder(ism) i människors vardagliga liv

Föreläsning: Fredrik Snellman

Att fånga ålder(ism) i människors vardagliga liv

Kronologisk ålder är något vi alla känner till, medan socialt konstruerad ålder däremot är något vi vanligen förhåller oss oreflekterat till i vår tillvaro. Vid föreläsningstillfället berättar Fredrik Snellman om sitt avhandlingsarbete: ”Gammfolket” – om livserfarenheter och vardagens ålderism. Med början i några exemplifierande personliga erfarenheter ger författaren inledningsvis en kort och processnära beskrivning av avhandlingens tre delstudier, som samtliga strävar efter att fånga ålderism på olika sätt i människors liv. Studier som grundar sig på: i) äldre människors livsberättelser (i Finland), ii) attitydfrågor gentemot äldre som grupp ställda i en postenkät (Sverige och Finland) och iii) hur äldre individer upplever innebörden i – och förhandlar nya innebörder av – olika typer av födelsedagskort i fokusgruppintervjuer (Sverige och Finland). Presentationen fokuseras härefter huvudsakligen på den tredje delstudien och vardagsnära empiriska exempel om hur ålder är och görs till socialt organiserande princip på olika sätt. Syftet är att poängtera vikten av en öppen förståelse av det vardagsnära fenomenet ålderism; ett fenomen som dagligen berör alla människor, men ofta på ett omedvetet sätt.

Tid: Tisdagen den 27 april, kl. 18.00
Plats: äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till föreläsningen finns enklare form av förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast den 23 april till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.